Friday, May 31, 2013

´morning

 headband from London// veniec do vlasov z Londýna
 New T-shirt I bought yesterday in NewYorker// nové tričko kúpené v NewYorkeri
I was so bored :D// Trochu som sa nudila :D

I am not sure if I come back home today, so I have to post these photos so early... I want to sleep! well, I am going to have a diet tomorrow, so I´ll tell you how it is going :)

Nie som  si istá, či sa dnes ešte vrátim domov, takže musím tieto fotky postnúť tak skoro... Chcem spať! Od zajtra držím diétu, dúfam že vydržím! Potom poviem ako to ide :)

Thursday, May 30, 2013

4. and 5. day of London: the last "výcuc"

So, here are the last photos from London, I am not gonna make you sick of that anymore :D so, here it is :)

 Ták a toto sú posledné fotky z Londýna, viac más s nimi už nebudem namáhať :D tak teda: tu to je :)
 Our hotel

 Náš hotel
 Museum dissapointment

 Múzeové sklamanie
 shopping, shopping, shopping ♥
 photos from London Eye

 fotky z London Eye
and another one

 a ďalšia pri poludníku
intrákové riešenie natierania paštéty :D

see you tomorrow :)

vidíme sa zajtra :)

Wednesday, May 29, 2013

Good (???)-morning-(???)


Just a quick post - Now, I am taking some photos - you´ll se later :) :*
Iba rýchly post - Teraz idem fotiť fotky - vidíme sa neskôr :) :*

Tuesday, May 28, 2013

3. day of London: soo many museums I can´t remember

Third (and also the end of the second day) day was ... well, I can exactly tell you how the second day was, because I can´t remember anything! And there was no alcohol endeed! :D It was just full of boring museums (and things like that) which I wasn´t completely payed attention going throw them. (And now I´m not so sure if you can understand me - still beginner in english) But, here are some photos, hope you enjoy them :)

Tretí (a tiež koniec druhého dňa) deň bol ... No, popravde vám nemôžem povedať aký bol, pretože si nič nepamätám! A to pritom do tejto rovnice ani nepatrí alkohol :D Bolo to proste plné múzeí (a podobných vecí) pri ktorých som -nie až tak- veľmi dávala pozor. Ale tu sú fotky, tak dúfam že si ich užijete :)


Yes, we had not very healthy (and cheapy) lunch :D

Áno, nemali sme príliš zdravý (a lacný) obed :)

 And traditional photo near the telephone booth (also with wifi - WTF?)

A nesmie chýbať tradičná fotka pri telefónnej búdke (aj s wifi - WTF?)

Look what we found! :D

Aha čo sme našli! :D

So, that are all the photos for you for today :) You´ll see more later. Our third/second day was quiet boring, but pssssssssst (teacher can´t know!)

Tak, toto sú na dnes pre vás všetky fotky :) Zajtra uvidíte viac. Náš tretí/druhý deň bol trochu nudný, ale pšššššššššššššt (učiteľka nesmie vedieť!)


Monday, May 27, 2013

just for you sweeties: London GIVEAWAY

 Tak, čo by som to bola za blogerku, keby som vám z Londýna niečo nepriniesla, a keďže nie som extra super duper úžasne bohatá, tak aspoň taká malá súťaž pre potešenie :)V balíčku sú 4 veci: sada 30 gumičiek (neviem ako vy, ale mne sa vždy zídu, stále ich strácam), lesk na pery v tubičke, sprchový gél a pero s londýnskym motýľom :)

Myslím, že pravidlá už poznáte, keďže sa nikdy nemenia, ale ak nie, tak opakujem: podmienka je len jedna, a tou byť sledovateľom cez GFC, a ak by ste po výhre vééľmi moc túžili, môžete splniť vedľajšie podmienky a pripísať si komentáre

PODMIENKY:
          •sledovať môj blog cez GFC (google friend connect) a napísať komentár s vaším e-mailom
   
 -a tu sú ďalšie nedobrovoľné podmienky... za každú si môžete pripísať jeden komentár  (nezabudnite do každého komentára napísať svoj e-mail!)
            •sledovať môj YT kanál {http://www.youtube.com/channel/UCesdglvJOKsM6hj7F3QXgDw}
            •napísať o giveaway na svojom blogu
            •napísať o giveaway na fb stránke (alebo niekde inde)
            •lajknúť moju fb stránku {http://www.facebook.com/B.L.U.E.B.E.R.R.Y.by.Timi}
            •sledovať ma na twitteri {https://twitter.com/timea192837465}
            •tweetnuť o giveaway {nezabudnite dať link}

Tak, nakoniec už len veľa šťastia :) giveaway končí 10.6.2013

2. day of London: on the road - part two .. ferry

At first, I didn´t mean to show you all the photos, but they are all lovely and I just can´t decide which one is the best one! So hope you´ll like all these photos and watch them all, because, they are BEAUTIFUL

Na začiatok som sem nechcela pridávať všetky fotky, ale sú krásne, a proste som sa nevedela rozhodnúť, ktorá je tá najkrajšia! Takže dúfam že si fotky užijete a budete mať to strpenie pozrieť si ich všetky, pretože sú KRÁSNE

 We had a coffe in Costa - it tastes great, but combination with ferry isn´t so great as you could think -_- ...

Mali sme kávu v Coste . ona samotná tá káva chutí skvelo, ale v kombinácii s trajektom to už až také super nie je -_- ...

Hope you liked all these photos :)

Dúfam že sa vám fotky páčili :)

So, that´s how start of our second day looked like. After very, VERY short sleeping we went to London by ferry, and then we walked ALL the London - we could´t go to hotel - it was terrible! but we were shopping ♥ ... you saw what I bought in previous post :)

Tak, takto vyzeral náš začiatok druhého dňa v Londýne. Po veľmi, VEĽMI krátkom spánku a ránu strávenom v lodi v NESKUTOČNEJ ZIME sme pobehali skoro CELÝ Londýn - nemohli sme ísť do hotela - bola to hrôza! Ale boli sme nakupovať ♥ ... čo som si kúpila ste videli v minulom poste :)

Sunday, May 26, 2013

1. day of London: on the road

First day of trip - on the road. It wasn´t as boring as I expect it to be. Well, here´s the very first photo we done.

Prvý deň na výlete - cesta tam. Nenudili sme sa až tak veľmi, ako som čakala. No, tu je úplne prvá fotka, čo sme urobili.
Our vivacious Italian friend Giovy never fails.

Náš temperamentný taliansky priateľ Giovy nikdy nesklame.
And another classmates: Andrej and Lenka.

A ďalší spolužiaci: Andrej a Lenka.
 Don´t you think this photo looks like that photo of Windows?

Nemyslíte že táto fotka vyzerá ako tá z Windowsu?
Great restaurant in Austria we visited every year ♥

A úžasná reštaurácia v Rakúsku kam chodíme každý rok ♥
The boat! :D

Loď! :D
Beautiful wiev in front of restaurant...

Krásny výhľad pred reštauráciou...

The best Icecream I have ever ate! love, love, LOVE! There were strawberries and blueberries inside it ♥

A najlepšia zmrzlina akú som jedla s celými kúskami jahôd a čučoriedok! love, love LOVE! ♥

so, that´s how our first day looks like. I told you before: Not as boring as I expected it to be, but nothing extra to show. But hope yoou like it anyway. Tomorrow, I´ll show you photos on ferry, and there is a lot you can looking forward to, so stay tuned :)

tak, tu vidíte ako to vyzeralo v náš prvý deň. Ako som povedala predtým: Nie až tak nudné ako som očakávala, ale nie je tu nič extra čo by som ukázala. Ale dúfam že sa vám fotky páčia aj tak. Zajtra uvidíte fotky z trajektu, a je tam naozaj veľa na čo sa tešiť, takže zostaňte naladení :)