Sunday, May 26, 2013

1. day of London: on the road

First day of trip - on the road. It wasn´t as boring as I expect it to be. Well, here´s the very first photo we done.

Prvý deň na výlete - cesta tam. Nenudili sme sa až tak veľmi, ako som čakala. No, tu je úplne prvá fotka, čo sme urobili.
Our vivacious Italian friend Giovy never fails.

Náš temperamentný taliansky priateľ Giovy nikdy nesklame.
And another classmates: Andrej and Lenka.

A ďalší spolužiaci: Andrej a Lenka.
 Don´t you think this photo looks like that photo of Windows?

Nemyslíte že táto fotka vyzerá ako tá z Windowsu?
Great restaurant in Austria we visited every year ♥

A úžasná reštaurácia v Rakúsku kam chodíme každý rok ♥
The boat! :D

Loď! :D
Beautiful wiev in front of restaurant...

Krásny výhľad pred reštauráciou...

The best Icecream I have ever ate! love, love, LOVE! There were strawberries and blueberries inside it ♥

A najlepšia zmrzlina akú som jedla s celými kúskami jahôd a čučoriedok! love, love LOVE! ♥

so, that´s how our first day looks like. I told you before: Not as boring as I expected it to be, but nothing extra to show. But hope yoou like it anyway. Tomorrow, I´ll show you photos on ferry, and there is a lot you can looking forward to, so stay tuned :)

tak, tu vidíte ako to vyzeralo v náš prvý deň. Ako som povedala predtým: Nie až tak nudné ako som očakávala, ale nie je tu nič extra čo by som ukázala. Ale dúfam že sa vám fotky páčia aj tak. Zajtra uvidíte fotky z trajektu, a je tam naozaj veľa na čo sa tešiť, takže zostaňte naladení :)

2 comments: