Tuesday, May 28, 2013

3. day of London: soo many museums I can´t remember

Third (and also the end of the second day) day was ... well, I can exactly tell you how the second day was, because I can´t remember anything! And there was no alcohol endeed! :D It was just full of boring museums (and things like that) which I wasn´t completely payed attention going throw them. (And now I´m not so sure if you can understand me - still beginner in english) But, here are some photos, hope you enjoy them :)

Tretí (a tiež koniec druhého dňa) deň bol ... No, popravde vám nemôžem povedať aký bol, pretože si nič nepamätám! A to pritom do tejto rovnice ani nepatrí alkohol :D Bolo to proste plné múzeí (a podobných vecí) pri ktorých som -nie až tak- veľmi dávala pozor. Ale tu sú fotky, tak dúfam že si ich užijete :)


Yes, we had not very healthy (and cheapy) lunch :D

Áno, nemali sme príliš zdravý (a lacný) obed :)

 And traditional photo near the telephone booth (also with wifi - WTF?)

A nesmie chýbať tradičná fotka pri telefónnej búdke (aj s wifi - WTF?)

Look what we found! :D

Aha čo sme našli! :D

So, that are all the photos for you for today :) You´ll see more later. Our third/second day was quiet boring, but pssssssssst (teacher can´t know!)

Tak, toto sú na dnes pre vás všetky fotky :) Zajtra uvidíte viac. Náš tretí/druhý deň bol trochu nudný, ale pšššššššššššššt (učiteľka nesmie vedieť!)


5 comments:

  1. krásný fotky! Závidím ti:) Londýn je nádherný!<3

    ReplyDelete
  2. krásne fotky :)

    andrea-magazine.blogspot.sk (nechceš vzájomne sledovať? (ja už sledujem))

    ReplyDelete