Tuesday, May 7, 2013

quick look

Just quick post... my outfit for today - I am going to show you more tomorrow :) It is rainig - AGAIN! Tomorrow I am going to go to the castle, and it should be VERY scary - it is every year event on Bojnice castle, where are "ghost" right now (something like house of fear) and when you go there, that "ghosts" (actors) are trying to scary you, and guest what? IT WORKS! I am sooo looking forward it! see you later XOXO

Iba rýchly post... môj dnešný outfit - zajtra vám ukážem viac :) prší - ZASA! Zajtra ideme do zámku, a malo by to byť VEĽMI strašidelné - každoročná udalosť na Bojnickom zámku, kde sa práve teraz nachádzajú "strašidlá" (niečo ako strašidelný dom) a keď tam vojdete, tie "strašidlá" (herci) sa vás snažia vystrašiť, a hádajte čo? FUNGUJE TO! Táááááák veľmi sa na to teším! Vidíme sa neskôr XOXO

GIVEAWAY

1 comment: