Saturday, August 10, 2013

Keep distance when it comes to popcorn

Tak, tak, tak... keď príde na popcorn, udržujte odstup :D pár fotiek z Minulého týždňa... Hádajte kde teraz som? Presne tak, v Taliansku :D Keď prídem, pridám fotky :)

Well, well, well... Keedp distance when it comes to popcorn :D Few photos from last week... Quess where I am

No comments:

Post a Comment